•  

     INFORMACJE  DLA  RODZICÓW

      

     Dyrektor  szkoły:   mgr Agnieszka Kotwa-Noszczyk

     Wicedyrektor:       mgr  Jolanta Płachta

      

     SEKRETARIAT  -  czynny  od  8:00  do  15:00

     tel./fax.  32 266 42 86

     Sekretarz  szkoły:   Sylwia Sawicka-Kuzka

     Intendent:   Zofia Brodzik

      

     KONTO RADY RODZICÓW

      BANK  PeKaO  SA

     39 1240 4836 1111 0010 3939 6669

      

     ŚWIETLICA - czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 - 7.45 / 11.30 - 16.15

     Kierownik – mgr  Ewelina Rajca

      

     UWAGA !!!

     Opłatę za obiady należy regulować do 10 -go każdego miesiąca.

     Nr  konta :  PKO BP 64 1020 2313 0000 3602 0579 6232

                           CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Sosnowcu

     Zarządzenie ( czytaj więcej;)   zarzadzenie_prezydenta_sosnowca_nr_934.pdf

     1. Koszt obiadu 5,30 zł. Kwoty za obiady należy wpłacać do 10-go każdego miesiąca, w którym dziecko spożywa posiłki.

     2. Rodzic / opiekun dziecka korzystającego z obiadu ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższą niż jeden dzień, w celu odliczenia posiłków w następnym miesiącu.

     3. Zgłoszenie powinno nastąpić dzień przed nieobecnością w szkole, z wyjątkiem poniedziałków, gdzie nieobecność zgłasza się do 8.00. Zgłoszenie powinno być dokonane osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

     Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 20

     Godziny pracy pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, higienistki, biblioteki.

      

     PEDAGOG  SZKOLNY -  mgr Ewa Pluta

     poniedzialek - 8.10 -11.45

     wtorek - 8.50 - 13.35, 14.35 - 15.35

     15.35-16.35-godzina dostępności

     czwartek - 9.10 - 10.40, 11.40 - 13.35, 14.35 - 17.40

     piątek - 8.50 - 9.40, 10.40 - 12.40, 13.40 - 15.00

      

     PEDAGOG  SPECJALNY -  mgr Kamil Kubiński

     poniedzialek - 7.45 -12.15

     wtorek - 11.30 - 13.30

     piątek - 7.45 - 11.00

     11.00-11.45 -godzina dostępności

      

     PSYCHOLOG  SZKOLNY -  mgr Kamil Przybyłowicz

     środa - 8.35 - 13.35, 

     czwartek - 10.35 - 15.35 

     15.35-16.05 godzina dostępności

      

     LOGOPEDA

     Poniedziałek

     8:50- 11:30 logopedia

     11:30- 13:35 rewalidacja

     14:30- 15:30 konsultacje

     Wtorek

     9:40- 10:35 logopedia

     11:30- 14:30 rewalidacja

     Czwartek

     10:35- 11:30 logopedia

     11:30- 14:30 rewalidacja

      

     PIELĘGNIARKA  SZKOLNA -  mgr Klaudia Żuraw

     godziny zmienne (wywieszone na drzwiach gabinetu)

      

     BIBLIOTEKA- mgr  Agnieszka Mirek

     poniedzialek - 10.50 -14.15, 16.15 - 16.50

     wtorek - 10.50 - 14.30, 16.15 - 16.50

     środa - 10.50 -14.30, 16.15 - 17.00

     czwartek - 10.50 - 14.30, 

     piątek - 10.50 - 14.30

     Regulamin wypożyczania podręczników

     Regulamin_wypozyczenia_podrecznikow..docx

      

     KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023 / 2024

     1.

     Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

     4 września 2023

      

     2.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23-31grudnia 2023r.

     3.

     Ferie zimowe:

     29 stycznia -11 lutego 2024r.

     4.

     Wiosenna przerwa świąteczna

      28 marca-2 kwietnia 2024r.

     5.

     Dni wolne od zajęć dydaktycznych - propozycje

     2 listopada 2023r.(czwartek)

     3 listopada 2023r.(piątek)

     2 maja 2024 r.(czwartek)

     31 maja 2024 r.(piątek)

      

     6.

     Egzamin ósmoklasisty

     14, 15, 16  maja 2024r.

     7.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

     21 czerwca 2024 r.

     8.

     Przerwa wakacyjna

     od zakończenia zajęć rocznych do 31 sierpnia 2024r.

      

     Terminy zebrań ogólnoszkolnych (czwartki) w godzinach:

      

     • klasy 1 – 4 : godz.16.30
     • klasy 5 – 8 : godz.17.30

      

     1. 7 września 2023 r. – zebranie organizacyjne dla kl. 1- 8

     2. 26 października 2023 r. - zebranie do uzgodnienia z rodzicami

     3. 14 grudnia 2023 r. – zebranie  (informacja o zagrożeniach)

     4. 25 stycznia 2024 r. – wywiadówka

     5. 21 marzec 2024 r. – zebranie do uzgodnienia z rodzicami

     6. 9 maja 2024 r. – zebranie (informacja o ocenach przewidywanych i zagrożeniach)

      
     PRZERWY LEKCYJNE
      

     1.

     8.00-8.45

     2.

     8.55- 9.40

     3.

     9.50-10.35

     4.

     10.45-11.30

     5.

     11.45-12.30

     6.

     12.50-13.35

     7.

     13.45-14.30

     8.

     14.40 -15.25

      

      

      

      

      

      

      

      

     PRZYDZIAŁ  KLAS  NA  SPOTKANIA  Z  RODZICAMI

     Klasa

     Wychowawca

     Nr  sali

     I A

     mgr  Aneta Boksa

     11

     I B

     mgr  Eliza Piwowar

     8

     II A

     mgr  Anna Zawadzka

     13

     II B

     mgr Aleksandra Osika

     10

     III A

     mgr Dorota Hanc

     9

     III B

     mgr Renata Pawlik

     12

     IV A

     mgr Sylwia Gurdek

     22

     V A

     mgr Katarzyna Jakubczyk

     18

     V B

     mgr Beata Florek-Szymańska

     15

     VI A

     mgr Magdalena Sowa

     17

     VI B

     mgr Aleksandra Urgacz

     14

     VII A

     mgr Edyta Grela

     27

     VII B

     mgr Beata Cieślak

     16

     VIII A

     mgr Ewa Jurkiewicz-Dłutek

     24

     VIII B

     mgr Kamila Ogrodowiak

     26