• Szkolny Zestaw Podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024

     

    Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na wszystkich poziomach edukacyjnych  
    (z wyjątkiem podręcznika i ćwiczeń do RELIGII -  poniżej zestawienie dla poszczególnych klas)

     

     

    KLASA I

    Edukacja wczesnoszkolna - Zestaw podręczników  i ćwiczeń ,, Elementarz odkrywców''  Nowa Era

    j. angielski: podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Bugs Team1”- wyd. Macmillan

     

    KLASA II

    Edukacja wczesnoszkolna - Zestaw podręczników  i ćwiczeń ,, Elementarz odkrywców''  Nowa Era

    j. angielski: podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Bugs Team2”- wyd. Macmillan

     

    KLASA III

    Edukacja wczesnoszkolna - Zestaw podręczników  i ćwiczeń ,, Elementarz odkrywców''  Nowa Era

    j.angielski: podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Bugs Team 3”- wyd. Macmillan

     

    KLASA IV

    j.polski: ,,NOWE Słowa na start!” podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do kl. IV,    M. Derlukiewicz, wyd.  Nowa Era, podręcznik do nauki o  języku z ćwiczeniami,  D. Chwastniewska, A. Gorzałczyńska-Mróz, D Różek. wyd. Nowa Era

    matematyka: podręcznik i ćwiczenia „Matematyka z kluczem”, Maciej Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Nowa Era

    j.angielski:  „Brainy 4” podręcznik i ćwiczenia, Nick Beare, Macmillan Polska

    przyroda: „Tajemnice przyrody”- podręcznik i zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, atlas do przyrody " Świat wokół nas", Nowa Era

    historia: ,,Wczoraj i Dziś” podręcznik do historii dla kl. IV, Bogumiła Olszewska , Wiesława Surdyk -Fertsch   G. Wojciechowski, T. Maćkowski, Nowa Era

    technika: " Jak to działa" Lech Łabęcki, Marta Łabęcka; Nowa Erinformatyka:  " Lubię to "Michał Kęska, Nowa Era

    plastyka: „Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Nowa Era

    muzyka: „Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej”, Nowa Era, Autorki: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     

    KLASA V

    j.polski: ,,NOWE Słowa na start!” podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do kl. IV,   

    M. Derlukiewicz, wyd.  Nowa Era, podręcznik do nauki o  języku z ćwiczeniami cz. I i II,   

     D. Chwastniewska, A. Gorzałczyńska-Mróz, D Różek. wyd. Nowa Era

    matematyka: podręcznik i ćwiczenia , „Matematyka z kluczem”, Maciej Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Nowa Era

    j.angielski:  „Brainy 5” podręcznik i ćwiczenia, Nick Beare, Macmillan Polska

    biologia: ,,Puls życia”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, atlas anatomiczny " Tajemnice ciała", Nowa Era

    geografia: ,,Planeta Nowa”, Nowa Era

    historia: ,,Wczoraj i Dziś” podręcznik do historii  dla kl. V szkoły podstawowej,                               G. Wojciechowski, Nowa Era

    technika: " Jak to działa" Lech Łabęcki, Marta Łabęcka; Nowa Era

    informatyka:  " Lubię to "Michał Kęska, Nowa Era

    plastyka: „Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Nowa Era

    muzyka: „Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej”, Nowa Era, Autorki: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

     

    KLASA VI

    j. polski: „NOWE Słowa na start!”- podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Marlena Derlukiewicz, Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami ,dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1 i 2, Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz, Nowa Era

    j. angielski: „Brainy 6” podręcznik i ćwiczenia, Nick Beare, Macmillan Polska

    matematyka: „Matematyka z kluczem”- podręcznik i ćwiczenia do kl. VI, Maciej Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Nowa Era

    biologia: ,,Puls życia”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

    geografia: ,,Planeta Nowa”, Nowa Era

    historia: „Wczoraj i Dziś” podręcznik dla klasy VI, Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk -Fertsch, Grzegorz Wojciechowski,

    plastyka: „Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstek szkoły podstawowej.”

    Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Nowa Era

    muzyka: „Lekcja muzyki .Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Nowa Era, Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

    technika: " Jak to działa" Lech Łabęcki, Marta Łabęcka; Nowa Era

    informatyka:  " Lubię to "Michał Kęska, Nowa Era

     

    KLASA VII

    język polski: ,,NOWE Słowa na start”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

    matematyka: ,, Matematyka z kluczem”, podręcznik , Nowa Era

    historia: ,,Wczoraj i Dziś” podręcznik dla klasy VII, Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak, Nowa Era

    biologia: ,,Puls życia”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

    informatyka:  ,,Lubię to”, Nowa Era

    muzyka: ,,Lekcja muzyki’’, Nowa Era

    plastyka: ,,Do dzieła!”, Nowa Era

    język angielski: ,,Brainy 7”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, wydawnictwo Macmillan

    język niemiecki: „Deutschtour  FIT 7”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń , Nowa Era

    Fizyka: ,,Spotkania z fizyką”, Nowa Era

    chemia:  ,, Chemia Nowej Ery:”, Nowa Era

    geografia: ,,Planeta Nowa” podręcznik i ćwiczenia, Nowa Era

     

     

    KLASA VIII

    język polski: ,,NOWE Słowa na start”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Nowa Era

    matematyka: ,, Matematyka z kluczem”, podręcznik , Nowa Era

    historia: ,,Wczoraj i Dziś” podręcznik dla klasy VIII, Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska Nowa Era

    biologia: ,,Puls życia”, podręcznik, atlas anatomiczny " Tajemnice ciała", Nowa Era

    geografia: ,,Planeta Nowa” i ćwiczenia, Nowa Era

    informatyka:  ,,Lubię to”, Nowa Era

    język angielski: ,, Brainy 8”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, wydawnictwo Macmillan

    język niemiecki: „DEUTSCHTOUR RE kl. 8 Podręcznik FIT NOWA EDYCJA 2021-2023Meine Deutschtour 8”, podręcznik i zeszyt ćwiczeń , Nowa Era

    fizyka: ,,Spotkania z fizyką”, Nowa Era

    chemia:  ,, Chemia Nowej Ery:”, Nowa Era

    edukacja dla bezpieczeństwa: Żyję i działam bezpiecznie, Nowa Era

    wiedza o społeczeństwie: Dziś i jutro, Nowa Era

     

    Podręczniki do RELIGII 2023-2024

     

    Klasa 1 SP

    AZ-11-01/18-KI-4/20

    Poznaję Boży świat

    red. K. Mielnicki, E. Kondrak,  

     

     Klasa 2 SP

    AZ-12-01/18-KI-7/21

    Odkrywam królestwo Boże

    ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

     

    Klasa 3 SP

    AZ-13-01/18-KI-14/22

    Poznaję Jezusa

    ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

     

    Klasa 4 SP NOWOŚĆ

    nr dostępny wkrótce

    Odkrywam życie z Jezusem +zeszyt ćwiczeń

    ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

     

    Klasa 5 SP

    AZ-21-01/20-KI-2/20

    Szczęśliwi, którzy szukają prawdy  +zeszyt ćwiczeń

    ks. K. Mielnicki, E. Kondrak  

     

    Klasa 6 SP

    AZ-22-01/20-KI-4/21

    Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno +zeszyt ćwiczeń

    ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

     

    Klasa 7 SP

    AZ-23-01/20-KI-10/22

    Szczęśliwi, którzy czynią dobro +zeszyt ćwiczeń

    ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

     

    Klasa 8 SP NOWOŚĆ

    Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość +zeszyt ćwiczeń

    ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak