• Profil szkoły

    •                       

     Nasza szkoła
     nie tylko uczy,
     ale i wychowuje.

     W naszej szkole będziesz zadowolony z:

     • doświadczonej kadry nauczycielskiej
     • indywidualnej opieki pedagogicznej i logopedycznej
     • fachowej opieki w świetlicy szkolnej
     • życzliwej i przyjaznej atmosfery

      

          Uczniowie mogą korzystać z:

     • dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych,
     • bogatego księgozbioru w bibliotece,
     • sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej,

      

     Uczniom proponujemy:

     • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia,
     • naukę języka angielskiego i niemieckiego,
     • zajęcia w kółkach zainteresowań: przedmiotowych, sportowych i artystycznych (dzieci uczestniczące w pracach kółka plastycznego i teatralnego osiągają znaczące sukcesy  w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich
     • rzetelne i fachowe przygotowanie do nauki na dalszych etapach edukacji,
     • zdobycie ,,karty rowerowej" w klasie czwartej,
     • udział w zawodach sportowych miejskich i wojewódzkich,
     • wycieczki autokarowe do miejsc związanych z historią i kulturą naszej Ojczyzny,
     • wyjazdy śródroczne w miesiącu maju dla klas trzecich,
     • udział w imprezach pozaszkolnych( teatr, kino, muzeum, opera)
     • koncerty muzyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie szkoły,
     • możliwość korzystania z obiadów.

      

     Jeśli oferta naszej szkoły,
     przekonała Cię
      zapisz do niej
     Swoje Dziecko już dziś.