• Informacje Rady Rodziców

    •  

     W roku szkolnym 2023 / 2024 w skład prezydium Rady Rodziców wchodzą:

      

     Przewodniczący - Małgorzata Wierzchowska

     Zastępca - przewodnicząca -Kamila Bożek

     Skarbnik- Paweł Zaczek

      

     Kontakt:    Rada.rodzicowsp20@onet.pl

      

     Wszystkich Rodziców, którzy zadeklarowali wpłaty na Komitet Rodzicielski,

     prosimy o wpłaty na :

      KONTO RADY RODZICÓW :

      BANK  PeKaO  SA

     39 1240 4836 1111 0010 3939 6669

     W TYTULE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ

      

      SPRAWOZDANIE FNANSOWE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2021/2022

     SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_20212022.pdf

     SPRAWOZDANIE FNANSOWE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2018/2019

     SPRAWOZDANIE_FNANSOWE_RADY_RODZICOW_20182019.doc

      

     Szanowni Rodzice,

     dzięki Waszym wpłatom jesteśmy w stanie sfinansować takie rzeczy jak m.in:

     - całoroczna dostawa wody mineralnej w świetlicy, sali gimnastycznej, salach dla uczniów;

     - organizowanie prezentów dla uczniów: Mikołaj, Tłusty Czwartek;

     - dofinansowanie do konkursów międzyszkolnych;

     - współfinansowanie Dni Otwartych oraz odwiedzin przedszkolaków w szkole;

     - współfinansowanie materiałów dydaktycznych do szkoły;

     - wydatki związane z organizacją festynu: napoje, grill, atrakcje dla dzieci (dmuchańce, firmy zewnętrzne, itp.);

     - bieżące działania zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem szkoły;

     - dofinansowywanie warsztatów szkolnych.

     W związku z powyższym zapraszamy do wsparcia finansowego