• Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

     • Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 10 stycznia 2023r. rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec rozpocznie się:   1 marca 2023 r.

      Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie przez elektroniczny serwis rekrutacyjny:   https://sp-sosnowiec.nabory.pl/

      od 1 marca 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 15.00.

      Nabór na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzony przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych ogólnodostępnych będących szkołami obwodowymi oraz do klas I sportowych i mistrzostwa sportowego.

       W przypadku wyboru klasy sportowej lub mistrzostwa sportowego prosimy o zapoznanie się w ofercie szkół z dodatkowymi warunkami przyjęcia, w tym z terminami prób sprawności fizycznej, których zaliczenie stanowi jeden z warunków koniecznych do zakwalifikowania dziecka do klasy I sportowej lub mistrzostwa sportowego.

      Oferty szkół podstawowych dostępne są w systemie rekrutacyjnym w zakładce "Oferty placówek".

      Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych. W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można użyć wyszukiwarki obwodów dostępnej w zakładce "Sprawdź obwód placówki".
      W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 17.03.2023 do godz. 15.00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I szkoły obwodowej.
      Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2023/2024.

      Wniosek ten należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 17.03.2023 do godz. 15.00.  W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej.

      Rodzice / opiekunowie prawni niemający dostępu do Internetu oraz rodzice dzieci nie posiadających numeru PESEL będą mogli zwrócić się do szkoły obwodowej lub szkoły pierwszego wyboru o pomoc, w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez Dyrektora szkoły.

      Zarzadzenie_rekrutacja_2023.2024.pdf

      Uchwala_-_kryteria_rekrutacji.pdf

     • PODZIĘKOWANIA

     • Składamy serdeczne podziękowania:

      Rodzicom, Uczniom ,Gronu Pedagogicznemu , Pracownikom Szkoły  za zaangażowanie, wrażliwość, bezinteresowną chęć pomocy innym

      oraz za wsparcie akcji charytatywnej

      ,, I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM" 

      Dziękujemy również  za wsparcie finansowe kiermaszu świątecznego. 

      Zebrana kwota to 1160 złotych.

      „Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,

      lecz przez to czym dzieli się z innymi...”

      Dzięki  pieniążkom zebranym podczas grudniowych zebrań oraz

      z przyniesionych darów zostały przygotowane paczki noworoczne dla dzieci

      z naszej szkoły.
       

      koordynatorzy; mgr Aneta Boksa

                               mgr Dorota Hanc

                                Samorząd Uczniowski

       

       

     • Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego ,,Magia Świąt Bożego Narodzenia ”

     • Wyniki szkolnego konkursu plastycznego
      ,,Magia Świąt Bożego Narodzenia"

      I MIEJSCE

      Piotr Kozicki kl.1A

      Liliana Sobczyńska 1A

      Michalina Lipowiecka kl.6B

      Lena Zębala kl.8C

      Karolina Drożdż kl.7A

      II MIEJSCE

      Nikola Niemczyk 2B

      Maja Makuch kl.7B

      Damian Nocoń kl.6B

      Natalia Piątek kl.5A

      Emilia Piwowarska 2B

      Aleksandra Wulkner 6B

      Lena Rupka 6A

      III MIEJSCE

      Dominik Nocoń 8A

      Lena Kozicka 5A

      Zofia Sobota 5B

      Jakub Płonka 5B

      Nikodem Trzopa 6A

      Maja Ziętal 6A

      Michał Okularczyk 6A

      Nagrody pocieszenia otrzymują:Marcelina Lipowiecka kl.2A, Hanna Wejder kl.2B, Lena Jamer 4A, Oliwia Czechowska 4B, Piotr Chmielewski 6B, Liliana Niewójt kl.2A, Alicja Piłot 5A, Liliana Tomaszewska kl.1B, Julia Antczak kl.1A, Emilia Pichocka kl.3A, Alan Golba kl.3A

                                                                      Gratulujemy  !!!

       Dziękujemy wszystkim za udział.

      Organizatorzy:mgr Dorota Hanc,

                              mgr Aneta Boksa