• Regulamin Festynu

     • Regulamin festynu rodzinnego

      w Szkole Podstawowej  Nr 20 w Sosnowcu

       

      §1

      Postanowienia ogólne

       

      1.  Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym  odbywa się festyn.

      2.  Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

      3.  Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

      §2

      Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

       

      1.  Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami oraz okoliczni mieszkańcy i absolwenci szkoły, którzy skorzystali z zaproszenia.

      2.  Wstęp na festyn jest bezpłatny.

      3.  Osoby małoletnie uczestniczą w festynie oraz korzystają z atrakcji, w tym zjeżdżalni dmuchanej i ścianki wspinaczkowej, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

      4.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

      5.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń  przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

      6.  Zakazuje się:

            a) korzystania z urządzeń rekreacyjnych bez nadzoru rodziców/opiekunów.

            b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, poruszania się na rowerach, rolkach itp.

            c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

            d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków  odurzających lub substancji psychotropowych,

            e) wprowadzania psów.

      7.   Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są  zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

      8.   Przedstawiciele organizatora  są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy. W razie rażącego łamania regulaminu festynu oraz nie zastosowania się do poleceń porządkowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb porządkowych (Policja, Straż Miejska).

      9.   Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się w gabinecie higienistki szkolnej. Zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy należy dokonać w gabinecie, sekretariacie szkoły lub u każdego pracownika.

      10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest  do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.

      11. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony,  a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

      12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz  w sekretariacie szkoły.

      16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

      17. Regulamin obowiązuje w dniu 23.05.2024r.

     • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,,Łap chwilę''

     • W dniach od 22 kwietnia do 17 maja 2024 roku został zorganizowany przez Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła konkurs fotograficzny #ŁapChwile w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "POLA NADZIEI" dla przedszkoli, szkół oraz wolontariuszy hospicyjnych.

      Miło nam poinformować, iż w kategorii Szkoła Podstawowa klasy V – VIII dwoje naszych uczniów zajęło

      miejsce: Dominik Zmarlak z klasa 8b

      miejsce: Karolina Dróżdż z klasy 8a

      Opiekun konkursu - p. Ewa Jurkiewicz-Dłutek

      Gratulujemy !!!

      #ŁapChwile #wolontariatwhopicjum

     • Liga atletyczna

     • W dniu 10 i 20 maja braliśmy udział w szkolnej lidze lekkoatletycznej. Nasi uczniowie wspaniale się spisali zajmując czołowe lokaty w poszczególnych dyscyplinach:

      1 miejsce w pchnięciu kulą zajął Maks Wrzos 7a.

      2miejsce w biegu na 300m zajął Oleshko Arthem i 3 miejsce Trzop Nikodem 7a.

      3 miejsce w biegu na 100m zajął Santiago Kozyrski 7b.

      3 miejsce w biegu na 600m zajęła Ola Butanowicz 7b.

      Każdy z uczniów dołożył swoje punkty;

      Okularczyk Zofia , Przybyś Laura , Ryfka Filip, Dominik Umiński klasa 7a, Berezowska Marta ,Grzegorzewska Zuzanna, Kulawiak Dominik, Lipowiecka Michalina, Mrozińska Nina, Ksawier Łasiński klasa 7b,

      Dróżdż Karolina ,Godzic Marcel, Jackowski Mateusz, Postułka Bartosz klasa 8a,

      Bałdys Zofia, Borowski Tymek, Jamer Tadeusz, Zapała Mikołaj, Zmarlak Dominik klasa 8b.

      W ogólnej klasyfikacji nasza wspaniała szkoła zajęła 2 miejsce chłopców zdobywając 537pkt, dyplomy oraz 4 miejsce dziewcząt zdobywając dyplom.

      Gratulujemy wspaniałych wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

      Grupę przygotowała nauczycielka w-f Jolanta Cubała.

     • Wycieczka

     • 18.05.2024 klasy 6a, 6b i 8b z wychowawcami były na wycieczce do kolei wąskotorowej w Rudach. Podczas wyprawy zwiedzaliśmy stacje kolei z przewodnikiem, a podczas wysłuchiwanej opowieści zdobywaliśmy wskazówki do rozwiązania serii łamigłówek logicznych"Sherlock Holmes na wąskim torze". Grupa przejechała się również zabytkową kolejką wąskotorową, a na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami. To była świetna zabawa, wyzwania z zagadkami i wspólny czas na integrację na świeżym powietrzu

     • Warsztaty przyrodnicze

     • Klasa 4a brała dzisiaj udział w warsztatach przyrodniczych "leśne połączenie", prowadzonych przez fundację Leśne Projekty. W czasie warsztatów poznawaliśmy przyrodę wszystkimi zmysłami, oglądaliśmy jej elementy przez lupy, wsłuchiwaliśmy się w odgłosy przez nią wydawane, ale przede wszystkim świetnie się bawiliśmy, spędzając czas na świeżym powietrzu

      To był bardzo miło spędzony czas.

      Dziękujemy cudownym Paniom prowadzącym

     • Zebranie rodziców przyszłych klas pierwszych

     • Dyrektor Szkoły podstawowej nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu

      zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców uczniów, 

      którzy od 1 września 2024 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

       Spotkanie odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 r. o godz.17:30

      w świetlicy szkolnej .

     • Konkurs "iloveSosnowiec"

     • 26.04.2024r. delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Gali podsumowującej konkurs "iIoveSosnowiec".

      W czasie gali nasi Uczniowie odebrali nagrody za udział w konkursie:

      Filip Kluczyński i Adam Wartak kl. 4a - 1 miejsce w kategorii film

      Lena Rupka kl. 7a - 2 miejsce w kategorii fotografia.

      Gratulujemy naszym zwycięzcom.

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • „Witam cię kartek szelestem,

      Tytułem na pierwszej stronie,

      witam!

      Bo po to przecież jestem,

      Żebyś mnie ujął w dłonie

      I czytał!”

      Edward Szymański

      Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich rozpoczęła odezwa książki do czytelnika. To właśnie czytelnika prosi książka, aby ją ujął w dłonie i czytał, bo los książki zależy od czytelnika, czyli od nas wszystkich, którzy sięgają do książki, czytają ją i rozmawiają na jej temat. Czytanie książek łączy się z dbałością o ich wygląd. Służą temu zakładki, których wykonaniem zajęli się uczniowie klas 1-3 pod opieką p. E. Rajcy.

      Za staranne i oryginalne wykonanie zakładek wręczono dyplomy i nagrody.

      Otrzymali je:

      I Marcelina Lipowiecka z kl. 3a

      II Róża Rogóż z kl. 1b

      Liliana Gryzło z kl. 1 b

      III Szymon Łabaj z kl. 2 a

      Liliana Niewójt z kl. 3 a

      Wyróżnienie:

      Hanna Wejder z kl. 3b

      Eliza Zabłocka z kl. 3b

      Gratulacje!

      W spotkaniu  uczestniczyli uczniowie klas 1-3, którzy również poznali jednego  z baśniowych  bohaterów- Rokisia.

      Organizatorzy

      Agnieszka Mirek, Ewelina Rajca

     • Międzynarodowy Dzień Ziemi

     • Dzień Ziemi lub też Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.

      Z tej okazji uczniowie klasy 1a,2a,2b aktywnie zaangażowali się w „Obchody Dnia Ziemi”. Brali udział w apelu zorganizowanym na tą okoliczność. Wykazali się ogromną wiedzą, zainteresowaniem zdrowiem i problemami środowiska, w jakim żyjemy. Tego dnia w szkole królowały kolory- niebieski, zielony, brązowy i czarny (kolory naszej planety). Ponadto uczniowie przygotowali plakaty, piosenki i okrzyki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej oraz zdrowotnej. Była świetna zabawa.

     • Spotkanie czytelnicze

     • Dnia 16 kwietnia 2024r. uczniowie klasy czwartej a i piątych  uczestniczyli  w spotkaniu czytelniczym. Sięgnęliśmy tym razem do powieści Hanny Ożogowskiej pt. „Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek”.

      Jej akcja rozgrywa się w XX wieku i przedstawia tarapaty rodzeństwa, które musiała zamienić się  rolami w czasie wakacyjnego  wyjazdu.  Każde z nich starało się, by rodzina nie zorientowała się, że rozrabiaka Tomek to Tosia, a delikatna i subtelna Tosia walczy  ze strachami i mimo wszystko jest sobą. Powieść ta kiedyś została sfilmowana. W naszym przedstawieniu w roli Tosi wystąpiła Emilia Chodorowska, a w roli Tomka Filip Kluczyński, leśniczego zagrał Krzysztof Więckowiak, a Lena Jamer była jednym z narratorów.

      Dzięki nim uczniowie mogli się  przenieść w peerelowską rzeczywistość dzieci i ludzi dorosłych.

      Agnieszka Mirek

     • Profilaktyka „ WSZAWICA GŁOWOWA” 

     • Wszawica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez wesz głowową. Wszawica występuje we wszystkich krajach świata. Jest to powszechny problem, który nie jest oznaką braku higieny. 

       Do zarażenia tymi pasożytami łatwiej dochodzi w dużych zbiorowiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, kolonie, obozy letnie).

       WSZY MOGĄ PRZYTRAFIĆ SIĘ KAŻDEMU.

       OBJAWY 

      Najbardziej charakterystycznym objawem wszawicy jest świąd głowy, otarcia, zaczerwienienia czy grudki spowodowane drapaniem swędzącej skóry głowy. U nasady włosów pojawiają się białe, biało-brązowe jaja zwane gnidami. Łatwo je pomylić z łupieżem. Mają one bardziej regularny kształt i trudno je usunąć. Po około 8-10 dniach wykluwają się z nich larwy następnie dorosłe osobniki.

       Dorosła wesz ma od 3 do 4mm, żyje 3-4 miesiące.

       WARTO WIEDZIEĆ

       - Wszy nie skaczą tylko pełzają

       - Nie przenoszą chorób, jednak ich wydzieliny mogą powodować reakcje alergiczne, a rozdrapywanie skóry głowy może doprowadzić do zakażeń bakteryjnych,

       - Nie bytują na zwierzętach domowych,

       - Poza żywicielem (człowiekiem) mogą przeżyć kilka dni. 

       POSTĘPOWANIE 

       W przypadku stwierdzenia wszawicy należy uznać, że jest to problem całej rodziny, a nie tylko jednego jej członka! 

       Leczenie powinno objąć wszystkich domowników oraz osoby mające bliski kontakt z zarażonym dzieckiem. 

       Do zwalczenia wszawicy konieczne jest zastosowanie odpowiedniego preparatu zakupionego w Aptece, który skutecznie likwiduje pasożyty.

       W trakcie leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad i zaleceń co do sposobu użycia, tj. właściwej aplikacji, czasu działania oraz powtarzania kuracji. 

       Po użyciu preparatu należy wyczesać włosy gęstym grzebieniem (zabieg ten usuwa martwe wszy oraz odklejone gnidy). Potem grzebień należy starannie oczyścić (można wykonać to przez zamrażanie lub zanurzenie we wrzącej wodzie). 

      Po zakończonej kuracji należy pościel i bieliznę uprać w temperaturze ponad 55 stopni Celsjusza, dzięki temu wszy lub gnidy, które „ukryły” się w niej, zginą i nie będziemy musieli się obawiać powrotu infekcji. 

       Pozostałe przedmioty, takie, jak szczotki i grzebienie, należy przez co najmniej 5 minut gotować. 

      Przedmioty, których nie można gotować lub prać (np. pluszowe zabawki, koce), trzeba szczelnie zamknąć w foliowych torebkach i zostawić w zamknięciu przez 12-14 dni (okres wylęgania się gnid – dorosłe wszy giną po kilku dniach bez dostępu do żywiciela).

       Miejsca, które mogłyby stanowić kryjówkę dla owadów, np. kanapy, materace, meble tapicerowane, trzeba bardzo starannie odkurzyć.

       ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ ! 

       Jak zapobiegać wszawicy?

       - dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami), 

       - staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów, 

       - podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka, 

       - uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).

       Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka w szkole nie przeprowadza się kontroli czystości uczniów.

       Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, opiekę rodzicielską nad uczniem sprawują jego rodzice. 

       W związku z powyższym to do rodziców należy obowiązek systematycznego przeglądu czystości swoich dzieci.

       W przypadku stwierdzenia wszawicy rodzice powinni natychmiast podjąć leczenie, zaleca się by pozostawić dziecko w domu i powiadomić szkołę.

      mgr pielęgniarstwa Klaudia Żuraw.

     • Uwaga konkurs !!! Temat: Symetria krajobrazu

     • Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii dowolnego obiektu przyrody w ujęciu przedstawiającym symetrię.

       Wymagania konkursowe:

      - Praca musi zostać zaprezentowana w formie zdjęcia formatu A4 (może być większy),

      - Pracę musi charakteryzować dowolna matematyczna symetria fotografowanego obiektu (prosimy nie zaznaczać symetrii na zdjęciu),

      - Pracę należy opisać, wskazując co przedstawia fotografia, należy podać nazwę (opis ten powinien znajdować się wyłącznie na metryczce dołączonej do pracy).

      - Zdjęcie musi mieć charakter autorski.

      Każdy uczestnik może wykonać dowolną liczbę zdjęć.