• Zebranie rodziców przyszłych klas pierwszych

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. Mikołaja Kopernika w Sosnowcu

      zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców uczniów, 

      którzy od 1 września 2024 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

      Spotkanie odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 r. o godz.17:30

      w świetlicy szkolnej .

      Z poważaniem,
      samodzielny referent 
      Sylwia Sawicka-Kuzka
      Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 20
      Nr kontaktowy: 32 266 42 86
     • ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

     • W dniu 29 maja 2024r.  na stadionie lekkoatletycznym w Sosnowcu odbyły  się zawody. Nasza wspaniała młodzież zajęła zaszczytne II miejsce wśród chłopców zajmując czołowe lokaty zdobywając dyplom i medale indywidualne w składzie: Oleshko Arthem ,Ryfka Filip, Trzop Nikodem, Wrzos Maks 7a, Kozyrski Santiago, Łasiński Ksawier, Pióro Przemek 7b, Godzic Marcel, Jackowski Mateusz, Postulka Bartek 8a, Zapała Mikołaj, Borowski Tymek, Zmarlak Dominik, oraz IV miejsce dziewcząt w składzie: Zofia Bałdys 8b, Dróżdż Karolina 8a, Okularczyk Zofia 7a, Berezowska Marta, Butanowicz Ola, Grzegorzewska Zuza, Mrozińska Nina 7b.

      Gratulujemy wspaniałych sukcesów sportowych.

      Grupę młodzieży przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego mgr Jolanta Cubała

     • SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA

     • W dniu 10 i 20 maja braliśmy udział w szkolnej lidze lekkoatletycznej. Nasi uczniowie wspaniale się spisali zajmując czołowe lokaty w poszczególnych dyscyplinach:

      1 miejsce w pchnięciu kulą zajął Maks Wrzos 7a.

      2miejsce w biegu na 300m zajął Oleshko Arthem i 3 miejsce Trzop Nikodem 7a.

      3 miejsce w biegu na 100m zajął Santiago Kozyrski 7b.

      3 miejsce w biegu na 600m zajęła Ola Butanowicz 7b.

      Każdy z uczniów dołożył swoje punkty;

      Okularczyk Zofia , Przybyś Laura , Ryfka Filip, Dominik Umiński klasa 7a, Berezowska Marta ,Grzegorzewska Zuzanna, Kulawiak Dominik, Lipowiecka Michalina, Mrozińska Nina, Ksawier Łasiński klasa 7b,

      Dróżdż Karolina ,Godzic Marcel, Jackowski Mateusz, Postułka Bartosz klasa 8a,

      Bałdys Zofia, Borowski Tymek, Jamer Tadeusz, Zapała Mikołaj, Zmarlak Dominik klasa 8b.

      W ogólnej klasyfikacji nasza wspaniała młodzież zdobyła II miejsce w kategorii Igrzyska Młodzieży chłopców zdobywając 537 pkt i IV miejsce dziewcząt 387 pkt.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

      Uczniów przygotowała nauczycielka w-f Jolanta Cubała. 

     • Turniej Piłki Nożnej

     • Dnia 7.06.2024 na stadionie AKS Niwka odbyła się III edycja turnieju z okazji Dnia Dziecka.

      Nasi chłopcy z rocznika 2013-2014 byli w świetnej formie i wygrali trzy rozegrane tego dnia mecze zdobywając pierwsze miejsce w turnieju.

      Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca ośmiu goli Sarnowski Jakub.

      Najlepszy bramkarz turnieju Więckowiak Krzysztof nie przepuścił żadnej bramki.

      SP20 – SP15  3:0

      SP20 – SP38  5:0

      SP20 – SP21  4:0

      Skład zespołu: Kluczyński Filip, Berezowski Bartłomiej, Ryfka Emilian, Sarnowski Jakub, Więckowiak Krzysztof, Kulczyk Jan, Zygulski Marcel, Jarmołowicz Adrian, Arseniuk Mikołaj.

      Gratulacje dla wszystkich chłopców.

      Opiekun Arkadiusz Witkowski

     • Certyfikaty uzyskane dla szkoły przez klasę 2a

     • Klasa 2a wraz z wychowawcą mgr Anną Zawadzką, uzyskała certyfikaty dla szkoły poprzez realizację i udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjno - ekologicznej ,,Działamy dziś, z myślą o jutrze’’- ,,Velvet, Piątka dla natury” oraz w ogólnopolskim programie edukacyjnym dotyczącym higieny, zdrowego stylu życia i odżywiania,,Rok z higieną Velvet'' - Gratulujemy !

     • Maszyna do popcornu.

     • Oto nasz nowy nabytek:

      Maszyna do popcornu.

      Została zakupiona dzięki współpracy z Radą Rodziców za fundusze, będące nagrodą w konkursie "Odblaskowa szkoła"

      Nasz zakup został dzisiaj poskładany i przetestowany i ponieważ wszystko działa jak trzeba to z okazji Dnia Dziecka, Dnia Sportu oraz Dnia Pustej Klasy, które w naszej szkole świętować będziemy 7.06.2024 r.piątek- wszystkich uczniów zapraszamy na darmową porcję popcornu.

      Liczymy na to, że maszyna będzie służyć nam przez długie lata, a czynnym udziałem w kolejnej edycji konkursu będziemy mogli zapracować na ... jeszcze pomyślimy na co;)

     • Wycieczki klas pierwszych

     • W poniedziałek 3 czerwca klasa 1b z okazji Dnia Dziecka uczestniczyła w Magicznych Warsztatach m.in. wykonali własnoręcznie różdżki, stworzyli magiczny eliksir, wzięli udział w quizie. A wszystko to w atmosferze pełnej magii. Dziękujemy rodzicom za organizację tak fajnego wydarzenia!

      WYCIECZKA DO ŻAREK

      5 czerwca 2024r.klasy pierwsze wybrały się na wycieczkę do Żarek. Podczas wycieczki uczniowie zobaczyli jak powstają słodycze w Manufakturze Hokus Pokuss oraz sami wykonali własnego lizaczka. Uczestniczyli w warsztatach robienia pizzy w Przystani Leśniów. Każde dziecko formowało pizzę z wybranymi składnikami, a po  chwili oczekiwania ze smakiem ją zjadło. 

       

       

       

     • Igrzyska Młodzieży

     • W dniu 28 maja dziewczęta brały udział w piłce plażowej dziewcząt zdobywając 2 miejsce w kategorii Igrzyska Młodzieży.

      Druzyna w składzie:

      Zofia Bałdys 8b,

      Michalina Lipowiecka 7b

      Aleksandra Butanowicz 7b.

      Gratulujemy sukcesów sportowych !!!

     • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny -KANGUR

     • Znamy wyniki międzynarodowego konkursu "Kangur matematyczny" i prezentujemy je z wielką radością, po raz kolejny jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów.

      Osoby nagrodzone to:

      Szymon Pacewicz kl. 5a - wynik bardzo dobry

      Filip Kluczyński kl. 4a - wyróżnienie

      Miłosz Podbielski kl. 4a - wyróżnienie

      Martyna Warzecha kl. 6b - wyróżnienie

      Michalina Lipowiecka kl. 7b - wyróżnienie

      Gratulacje dla wszystkich, którzy zmierzyli się z "Kangurem", to była niełatwa sprawa, a Wy daliście radę

      BRAWO !!!

     • Regulamin Festynu

     • Regulamin festynu rodzinnego

      w Szkole Podstawowej  Nr 20 w Sosnowcu

       

      §1

      Postanowienia ogólne

       

      1.  Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym  odbywa się festyn.

      2.  Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

      3.  Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

      §2

      Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

       

      1.  Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami oraz okoliczni mieszkańcy i absolwenci szkoły, którzy skorzystali z zaproszenia.

      2.  Wstęp na festyn jest bezpłatny.

      3.  Osoby małoletnie uczestniczą w festynie oraz korzystają z atrakcji, w tym zjeżdżalni dmuchanej i ścianki wspinaczkowej, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

      4.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.

      5.  Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń  przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

      6.  Zakazuje się:

            a) korzystania z urządzeń rekreacyjnych bez nadzoru rodziców/opiekunów.

            b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, poruszania się na rowerach, rolkach itp.

            c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

            d) wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków  odurzających lub substancji psychotropowych,

            e) wprowadzania psów.

      7.   Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są  zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

      8.   Przedstawiciele organizatora  są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy. W razie rażącego łamania regulaminu festynu oraz nie zastosowania się do poleceń porządkowych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb porządkowych (Policja, Straż Miejska).

      9.   Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się w gabinecie higienistki szkolnej. Zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy należy dokonać w gabinecie, sekretariacie szkoły lub u każdego pracownika.

      10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest  do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji.

      11. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony,  a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

      12. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz  w sekretariacie szkoły.

      16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

      17. Regulamin obowiązuje w dniu 23.05.2024r.

     • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,,Łap chwilę''

     • W dniach od 22 kwietnia do 17 maja 2024 roku został zorganizowany przez Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła konkurs fotograficzny #ŁapChwile w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "POLA NADZIEI" dla przedszkoli, szkół oraz wolontariuszy hospicyjnych.

      Miło nam poinformować, iż w kategorii Szkoła Podstawowa klasy V – VIII dwoje naszych uczniów zajęło

      miejsce: Dominik Zmarlak z klasa 8b

      miejsce: Karolina Dróżdż z klasy 8a

      Opiekun konkursu - p. Ewa Jurkiewicz-Dłutek

      Gratulujemy !!!

      #ŁapChwile #wolontariatwhopicjum

     • Liga atletyczna

     • W dniu 10 i 20 maja braliśmy udział w szkolnej lidze lekkoatletycznej. Nasi uczniowie wspaniale się spisali zajmując czołowe lokaty w poszczególnych dyscyplinach:

      1 miejsce w pchnięciu kulą zajął Maks Wrzos 7a.

      2miejsce w biegu na 300m zajął Oleshko Arthem i 3 miejsce Trzop Nikodem 7a.

      3 miejsce w biegu na 100m zajął Santiago Kozyrski 7b.

      3 miejsce w biegu na 600m zajęła Ola Butanowicz 7b.

      Każdy z uczniów dołożył swoje punkty;

      Okularczyk Zofia , Przybyś Laura , Ryfka Filip, Dominik Umiński klasa 7a, Berezowska Marta ,Grzegorzewska Zuzanna, Kulawiak Dominik, Lipowiecka Michalina, Mrozińska Nina, Ksawier Łasiński klasa 7b,

      Dróżdż Karolina ,Godzic Marcel, Jackowski Mateusz, Postułka Bartosz klasa 8a,

      Bałdys Zofia, Borowski Tymek, Jamer Tadeusz, Zapała Mikołaj, Zmarlak Dominik klasa 8b.

      W ogólnej klasyfikacji nasza wspaniała szkoła zajęła 2 miejsce chłopców zdobywając 537pkt, dyplomy oraz 4 miejsce dziewcząt zdobywając dyplom.

      Gratulujemy wspaniałych wyników sportowych i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

      Grupę przygotowała nauczycielka w-f Jolanta Cubała.

     • Wycieczka

     • 18.05.2024 klasy 6a, 6b i 8b z wychowawcami były na wycieczce do kolei wąskotorowej w Rudach. Podczas wyprawy zwiedzaliśmy stacje kolei z przewodnikiem, a podczas wysłuchiwanej opowieści zdobywaliśmy wskazówki do rozwiązania serii łamigłówek logicznych"Sherlock Holmes na wąskim torze". Grupa przejechała się również zabytkową kolejką wąskotorową, a na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami. To była świetna zabawa, wyzwania z zagadkami i wspólny czas na integrację na świeżym powietrzu